Evidenca delovnega časa

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOMD) v svojem 8. členu navaja, da moramo voditi evidenco delovenga časa.

Podatke vodimo v okviru evidence o izrabi delovnega časa po zakonu, ki ureja evidence na področju dela in socialne varnosti. Podatke za posamezno osebo,ki opravlja mobilno dejavnost, moramo v evidenco vpisati čim prej, vendar ne kasneje kot 28 dni po prejšnjem vpisu podatkov za isto osebo. To sovpada z rokom za snemanje kartice voznika.

Evidenca mora vsebovati:

 • naziv podjetja,
 • osebno ime, EMŠO,
 • obdobje, tekoči teden in leto,
 • delovni čas, v katerem so zajeta časovna obdobja vožnje in dela (simbol kladivo),
 • nočno delo,
 • seštevek dnevnega in nočnega delovnega časa po dnevih in skupaj tedensko,
 • tedenski delovni čas, iz katerega mora biti razvidno, ali je bilo preseženo 16-tedensko povprečje 48 ur oziroma tedensko 60 ur.
 • “teden” pomeni čas med 00.00 uro v ponedeljek in 24.00 uro v nedeljo;
  “ponoči” pomeni čas med 23.00 uro in 6.00 uro; “nočno delo” pomeni vsako delo, ki se opravlja ponoči.

  V Uradnem listu RS, št. 25/2006 je izšel Pravilnik o prepisovanju podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence. Pravilnik predpisuje snemanje digitalnega tahografa na 90 dni, snemanje kartice voznika pa na 28 koledarskih dni. Prav tako je predpisan obrazec, na katerem se vodijo evidence delovnega časa mobilnega delavca. Pravilnik in obrazec najdete na naslovu: http://www.uradni-list.si/files/RS_-2006-025-01028-OB~P001-0000.PDF#!/pdf

  Če želite tudi vi privarčevati in si poenostaviti poslovanje, Želim samodejno izračunavanje evidence