Ti splošni pogoji se nanašajo na spletni program TAHO-PRO.

S spletnim programom TAHO-PRO (v nadaljevanju »TAHO-PRO«) upravlja družba INOVA5, informacijske rešitve, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ponudnik«).

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom.

Spletni program TAHO-PRO

Spletni program TAHO-PRO omogoča arhiviranje podatkov o delovnem času iz kartic voznikov in digitalnih tahografov za podpisnike sporazuma AETR.

Spletni program za voznika omogoča:

in za vozilo:

Uporabniki

Ponudnik uporabo svojih storitev omogoča:

Pogodbeni uporabniki so uporabniki, ki imajo neposredno s ponudnikom sklenjeno pogodbo za uporabo spletnega programa TAHO-PRO. Uporabniki-delavnice so uporabniki, ki imajo z delavnicami sklenjeno pogodbo za uporabo spletnega programa TAHO-PRO. Drugi uporabniki so uporabniki, ki storitev, ki jo omogoča spletni program TAHO-PRO uporabljajo brez poprej sklenjene pisne pogodbe s ponudnikom ali delavnicami.

1. Pogodbene uporabnike

Spletni program TAHO-PRO pogodbenim strankom omogoča vsaj naslednje storitve:

in za vozilo:

Ter samostojno uvažanje datotek voznikov in vozil v spletni program TAHO-PRO.

Za vsa razmerja med pogodbenimi uporabniki in ponudnikom se uporabljajo določbe veljavne pogodbe.

2. Storitev ponudnika za uporabnike-delavnice

Spletni program TAHO-PRO pogodbenim strankom omogoča vsaj naslednje storitve:

in za vozilo:

Samostojno uvažanje datotek in vozil v spletni program TAHO-PRO za uporabnike- delavnice ni mogoče, saj uvažanje datotek voznikov in vozil v spletni program TAHO-PRO za te uporabnike izvedejo delavnice.

Za vsa razmerja med pogodbenimi uporabniki in ponudnikom se uporabljajo določbe veljavne pogodbe.

3. Storitev ponudnika za druge uporabnike

Drugi uporabniki bodo na PETROLOVIH prodajnih mestih proti plačilu PETROLOVEMU prodajnemu mestu skladno s PETROLOVIM cenikom in s plačilnimi sredstvi, ki jih sprejema PETROL, lahko presneli kartico voznika in/ali tahograf. Datoteko s prenešeno kartico voznika in/ali tahograf (DDD) bo PETROLOVO PRODAJNO MESTO preko spletnega programa TAHO-PRO posredovalo na elektronski naslov podjetja, ki ga PETROLOVEMU prodajnemu mestu sporoči drugi uporabnik pred nakupom. Drugi uporabnik je PETROLOVEMU PRODAJNEMU MESTU dolžan sporočiti pravilen in delujoč elektronski naslov podjetja, saj PETROLOVO PRODAJNO MESTO in ponudnik ne sprejemata elektronskih naslovov fizičnih oseb.

Drugi uporabniki so odgovorni za točnost in resničnost posredovanih informacij, ki vključujejo: -kartico voznika in/ali tahograf, -podatki podjetja (davčna številka podjetja, elektronski naslov podjetja, država sedeža podjetja).

Ponudnik rešuje reklamacije drugega uporabnika, ki so povezane z delovanjem spletnega programa TAHO-PRO. Reklamacije opravljene storitve niso mogoče, v kolikor pravočasna in/ali pravilna storitev ni možna zaradi krivde drugega uporabnika (npr. posredovanje napačnega elektronskega naslova, posredovanje nedelujočega elektronskega naslova ali neobstoječega elektronskega naslova, nezmožnost posredovanja datoteke zaradi nedelovanja poštnega nabiralnika ali zaradi razporeditve prejete datoteke med nezaželeno pošto, nezmožnost posredovanja datoteke zaradi nesprejetja datoteke zaradi antivirusnega programa, ipd).

V primeru nepravilno opravljene storitve zaradi nedelovanja ali nepravilnega delovanja spletnega programa TAHO-PRO lahko drugi uporabnik, ki je fizična oseba, uveljavlja pravice na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov. Izvajalec storitve mora v roku 8 dni izpolniti potrošnikov zahtevek, če nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna. Če pa je nepravilnost sporna, mora v enakem roku pisno odgovoriti ter podati obrazložitev.

V primeru nepravilno opravljene storitve zaradi nedelovanja ali nepravilnega delovanja spletnega programa TAHO-PRO lahko drugi uporabnik, ki je pravna oseba, uveljavlja pravice na podlagi Obligacijskega zakonika.

4. Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik bo zbiral, obdeloval in hranil samo tiste osebne podatke pogodbenih uporabnikov, uporabnikov- delavnic in drugih uporabnikov, ki so nujno potrebni za delovanje storitev in/ali so nujni za vodenje z zakonom predpisanih evidenc. Ponudnik bo osebne podatke obravnaval zaupno in v skladu z relevantno zakonodajo. Osebnih podatkov ne bo razkril tretji osebi razen, če je to določeno s pogodbo ali z drugo zakonito odločbo za razkritje podatkov (npr. sodna odločba).

Uporaba spletnega programa TAHO-PRO zahteva, da ponudnik obdeluje osebne podatke v imenu prej navedenih uporabnikov. Za ta namen pogodbeni uporabnik in ponudnik oz. uporabnik- delavnice in ponudnik skleneta ločeno Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Ponudnik produkta in storitev v vseh primerih deluje izključno v vlogi pogodbenega obdelovalca in obdeluje podatke v skladu s pooblastilom uporabnika.

Pogodbeni uporabnik, uporabnik- delavnice in drugi uporabnik ponudniku zagotavljajo, da imajo pooblastilo za posredovanje podatkov ponudniku in da so vsa navodila v zvezi z obdelavo podatkov podana na zakoniti osnovi.

Ponudnik bo podatke obdeloval izključno v skladu z navodili uporabnika za potrebe

Informacije o obdelavi podatkov bo ponudnik podal samo v obsegu, ki je nujen za zakonito nudenje storitev in/ali so zahtevani s strani uradnih organov.

Ponudnik bo strogo varoval zaupnost vseh podatkov, ki jih uporabnik oz. oseba po njegovem pooblastilu posreduje ponudniku razen v primeru, ko bi ti podatki prišli v javnost s strani tretje osebe. V primeru, da ponudnik dobi zahtevek za posredovanje uporabnikovih podatkov s strani preiskovalnega organa ali sodišča bo ponudnik po predhodni preverbi pravne utemeljenosti zahtevka posredoval podatke v minimalnem obsegu, ki je nujen za izpolnitev zahtevka in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik bo uporabil vse možne tehnične, organizacijske in ekonomično dopustne ukrepe, da bo zaščitil uporabnikove podatke pred namernim oz. nenamernim izbrisom, izgubo, okvaro in/ali nedovoljenim razkritjem podatkov tretji osebi ter bo pri tem ravnal v skladu z GDPR. Ponudnik ne nosi nobene odgovornosti za razkritje podatkov, če bi tretji osebi uspelo priti do teh podatkov, na kakršenkoli način, legalen ali nelegalen (odločba sodišča, vlom, ipd.).

Ponudnik zagotavlja, da so vsi njegovi zaposleni in zunanji sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

5. Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik lahko spreminja pogoje in pravila uporabe vključno s ceniki brez predhodnega soglasja uporabnika. Ponudnik lahko spreminja pogoje in pravila uporabe tudi ne glede na to, da tem spremeni obstoječa pogodbena razmerja. V kolikor sprememba pravil in pogojev uporabe nima vpliva na uporabnike, se lahko spremembe uveljavijo s poljubnim datumom brez predhodne napovedi (na primer sprememba kontaktnih podatkov, ipd.). V primeru sprememb, ki vplivajo na uporabnike, bo ponudnik upošteval razumne interese izražene s strani večinskega deleža uporabnikov.

O spremembah, ki vplivajo na uporabnike in še posebej o spremembah cenika oz. obsega ponudbe, bo ponudnik uporabnike obvestil vsaj 15 koledarskih dni pred pričetkom veljavnosti sprememb. O spremembah bo ponudnik naročnike obvestil preko svojih spletnih strani. Po preteku 15 koledarskih dni se za razmerja med uporabniki, ponudniki in drugimi uporabljajo novi splošni pogoji poslovanja.

6. Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@taho-pro.si.

7. Končne določbe

Za vsa pravna razmerja v zvezi s temi splošnimi pogoji poslovanja se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse spore iz medsebojnega razmerja reševali sporazumno z medsebojno komunikacijo. V primeru nezmožnosti sklenitve sporazuma, je za reševanje vseh sporov izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

V kolikor posamezen člen splošnih pogojev poslovanja postane pravno neveljaven, to ne vpliva na veljavnost ostalih členov.

Ti splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od dne 1.10.2018 dalje.

To spletno mesto uporablja piškotke

Piškotke uporabljamo za prilagajanje vsebine in oglasov, zagotavljanje funkcij družabnih medijev in analizo prometa. Informacije o vaši uporabi našega spletnega mesta delimo tudi z našimi partnerji za družbene medije, oglaševanje in analitiko, ki jih lahko združijo z drugimi informacijami, ki ste jim jih posredovali ali ki so jih zbrali pri vaši uporabi njihovih storitev

Sprejmi
Nastavitve Skrij